اخبارچشم اندازهای شرکت

چشم اندازهای شرکت

1,074تعداد نمایش:
1396/10/10تاریخ:

چشم اندازهای شرکت :
1.ارتباط بین مهندسی پزشکی و خدمات درمانی 
2. ارتقای خدمات پزشکی و سلامت
3. پیشرفت  سیستم های تجهیزات پزشکی کشور با صنعت روز دنیا
4. ارتقای رویکرد تجهیزات پزشکی ( ابزار جراحی ، اتاق عمل و ...)
5. بالا بردن رضایت مراکز درمانی از تجهیزات پزشکی 
6. انتقال دانش فنی روز دنیا به مراکز درمانی 
7. بالا بردن کیفیت درمان در مراکز درمانی 
8. بالا بردن سطح سلامت جامعه پیشگام انتقال دانش فنی روز دنیا در ارتقای سطح سلامت کشور